طراحی استند و بنر نمایشگاهی

استند و بنر نمایشگاهی

مدت زمان ۲ تا ۶ روز کاری
قیمت از 98,000 تومان قیمت بگیرید
طراحی اوراق اداری

اوراق اداری

مدت زمان ۲ تا ۶ روز کاری
قیمت از 68,000 تومان قیمت بگیرید
بروشور

بروشور (۲ لت و ۳ لت)

مدت زمان ۵ تا ۱۰ روز کاری
قیمت از 295,000 تومان قیمت بگیرید
بنر متحرک (گیف)

بنر متحرک (گیف)

مدت زمان ۲ تا ۶ روز کاری
قیمت از 180,000 تومان قیمت بگیرید
پاکت A4 و A5

پاکت A4 و A5

مدت زمان ۹ تا ۱۰ روز کاری
قیمت از 398,000 تومان قیمت بگیرید
پاکت نامه (ملخی، هوایی)

پاکت نامه (ملخی، هوایی)

مدت زمان ۹ تا ۱۰ روز کاری
قیمت از 336,000 تومان قیمت بگیرید
طراحی تراکت، لیبل، برگه یادداشت

تراکت، لیبل، برگه یادداشت

مدت زمان ۲ تا ۶ روز کاری
قیمت از 48,000 تومان قیمت بگیرید
ساک دستی کاغذی

ساک دستی کاغذی

مدت زمان ۱۰ تا ۱۱ روز کاری
قیمت از 2,800,000 تومان قیمت بگیرید
سربرگ

سربرگ

مدت زمان ۵ تا ۹ روز کاری
قیمت از 149,000 تومان قیمت بگیرید
طراحی بسته‌بندی

طراحی بسته‌بندی

مدت زمان ۷ تا ۱۵ روز کاری
قیمت از 330,000 تومان قیمت بگیرید
طراحی کتاب و مجله

طراحی کتاب و مجله

مدت زمان ۷ تا ۱۵ روز کاری
قیمت از 18,000 تومان قیمت بگیرید
کاتالوگ

کاتالوگ A4 و A5

مدت زمان ۵ تا ۹ روز کاری
قیمت از 396,000 تومان قیمت بگیرید