حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات

با توجه به نوع خدمات و اهمیت محتوای پروژه ها؛ شاهنر متعهد می شود تمام امکانات و تلاش مجموعه را برای حفظ و نگهداری از این محتوا بکار گیرد و از ارائه آنها به غیر اکیدا خودداری می کند.

شاهُنر به اطلاعات خصوصی کاربرانی که از خدمات سایت استفاده می کنند، احترام گذاشته و از آن کاملا محافظت می کند.