راهنمای سفارش

ثبت سفارش به صورت کاملاً آنلاین انجام می‌شود.

شروع انجام سفارش مشتری مستلزم دو اقدام زیر از طرف مشتری است:

۱- پرداخت نهایی سفارش به صورت آنلاین

۲- ارسال مشخصات و مدارک مرتبط با طراحی یا فایل‌های مرتبط با چاپ

برای پرداخت آنلاین در شاهنر، انجام ثبت‌نام در سایت الزامی نیست.