کدهای تخفیف ویژه

کد تخفیف ویژه‌ی اولین سفارش طراحی

۱۰ درصد تخفیف ویژه‌ی اولین سفارش برای «خدمات طراحی»

کد تخفیف: shahonar_first

اعتبار تا پایان سال ۹۹

هر کاربر می‌تواند فقط یک بار از این کد استفاده نماید.

کد تخفیف ویژه‌ی سفارش طراحی گرافیک متحرک

در صورت تکمیل موفق سفارش طراحی، کد تخفیف یک‌ماهه به میزان ۱۰ درصد ارزش سفارش طراحی، برای «خدمات طراحی گرافیک متحرک» اختصاص داده خواهد شد.

یعنی اگر کاربر به میزان ۵۰۰ هزار تومان «سفارش طراحی» انجام داده باشد، مبلغ ۵۰ هزار تومان تخفیف «خدمات طراحی گرافیک متحرک» برای او در نظر گرفته خواهد شد که تا یک ماه فرصت استفاده از آن را خواهد داشت.

این کد تخفیف که ویژه «خدمات طراحی گرافیک متحرک» می‌باشد پس از تکمیل موفق سفارش طراحی برای مشتری ارسال می‌شود و یک ماه اعتبار دارد.